A través del compostage de matèria orgànica obtenim fertilitzant líquid i sòlid per a les plantes. A més el procés genera molta energia tèrnmica tal com es pot comprobar  a les imatges.

compostatge2 compostatge1 abonoliquido

Share